CHILDTIME LEARNING CENTER

Vodnická 312/26
149 00 Praha 4
mob.: 603 812 145 en, cz
mob.: 603 470 541 cz, en
info@childtime.cz

KROUŽKY - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Minimální počet přihlášených osob je 8. V případě zájmu o konkrétní kroužek je potřeba vyplnit jméno, příjmení a podpis na nástěnce před naší třídou. Částka za pololetí je splatná před započetím kroužku.

 

KROUŽEK VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Josefina Záhorová

Věnuje se výtvarnému umění a výrobě okrasných předmětů.Navštěvovala kurzy figurální kresby na VOŠONSPŠO, kde později studovala oděvnictví. Na výtvarném kroužku se děti můžou těšit na témata od divadla, přes zvířátka ze zoo až po hudební nástroje. Rodiče se můžou těšit na spoustu výrobků, které si děti přinesou domů. 

Popis kroužku :

KROUŽEK VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Výtvarná a umělecká řemesla jsou pro děti skvělá zábava. Pomáhají rozvíjet jejich motorické schopnosti, kreativitu a fantazii. Mohou také sloužit jako vzdělávací nástroj k poznávání barev, abecedy, čísel, tvarů a ostatních zajímavých věcí.Každý týden budou děti dělat jednoduché ale báječné projekty, do kterých se mohou zapojit i ty nejmenší. Budeme používat recyklované věci, přírodní materiály a každodenní předměty z našeho okolí, a mnoho dalšího. Budeme malovat, barvit, kreslit a vyrábět díla, na která budou děti i rodiče právem pyšní.

DEN/ČAS: PO , 15:00-16:00 hod.                                        

MÍSTO: Vodnická 312/26

CENA:  1.630,-Kč / pololetní platba                                    

PŘIHLÁŠKY: do 8.2.2016

 


HUDEBNĚ POHYBOVÉ HRY

Adéla Veselá

Studuje pedagogiku předškolní výchovy. Kroužkům tance se věnuje již dlouho, ráda pracuje s dětmi a je velmi oblíbená.  Kroužky pod jejím vedením se velmi dobře osvědčují a získávají si rychle oblibu.

Popis kroužku:

HUDEBNĚ POHYBOVÉ HRY

Za doprovodu jednoduchých, dětských písniček se děti naučí mnoho tanečních prvků. Budeme hrát na piano, poslouchat a rozvíjet rytmus, koordinaci pohybu, zpívat a tančit nejrůznější dětské tanečky.

DEN / ČAS:    ST,  15:00-16:00 hod.                

MÍSTO:   Vodnická 312/26                  

CENA:   1.630,-Kč / pololetní platba   

Přihlášky je možné podat do:   do 8.2.2016

 

Narozeninové párty - cena a rozsah bude určen po domluvě

Výlety - organizujeme pravidelně a předem informujeme rodiče o podrobnostech včetně ceny

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.